ALGEMENE

SKOOLINLIGTING

ALGEMENE

SKOOLINLIGTING

Wat ons bied:

 

Goeie waarde vir geld

Ons fooie sluit die volgende in wat nie normaalweg deur skoolfooie gedek word nie:

 • Die vakansieprogram.
 • Warm pap in die oggende.
 • Middagete vir voldagkinders plus ’n snoephappie in die middae;
 • Nuwe laerskoolleerlinge ontvang eenmalig basiese skryfbehoeftes soos ’n potlood, liniaal, skêr en uitveër.
 • Kinderkinetikaprogram vir ons kleuterskoolleerlinge vanaf babatyd tot Graad 3.
 • Troeteldierondersteunings Aktiwiteitsprogram (TOA): Ons leer ons kinders om diere te hanteer.

 • Wit Jassies wetenskapprogram vir Gr 0 – 3
 • Ballet vir diegene wat wil vanaf Gr 0 – 3.
 • Vervoer na Christ Church vir sportaktiwiteite vir die wat wil / arbeidsterapie vir die wat moet.

Verdere inligting:

Die skoolfooie wissel na gelang van ouderdom en tye.

 

Skoolfooie begin by R3 500 per maand.

Jaarlikse fooie is betaalbaar in 11 paaiemente van Januarie tot November. Mid-jaar inskrywings betaal fooie in 1/12e paaiemente van inskrywing tot Desember.

 

Gelde is betaalbaar teen die 1e van die maand, per EFT in die skool se bankrekening.

 

10% afslag vir 2e en meer kinders op skoolgelde.

 

Jaarlikse vooruitbetaling:  7% afslag indien betaal teen 1 Jan van elke jaar; 5% afslag indien betaal teen 31 Jan van elke jaar.

 

Skoolgelde sluit vakansieprogram in.

 

Halfdag: Kinders moet afgehaal word binne 30min’e na die einde van die skooldag, anders word nasorggelde betaal.

 

Skoolfooie word jaarliks aangepas vir die nuwe skooljaar.

 

Nuwe inskrywings:

Bewys van inskrywingsfooi en eerste maand se skoolgelde moet gelewer word voor eerste skooldag, saam met inskrywingsvorms en dokumentasie.

Ons het nie fooie vir ’n paar dae ‘n week nie, slegs halfdag of voldag, vyf dae per week. 

Ons volg ’n informele vakansieprogram. Die kinders doen’n paar aktiwiteite wat onder andere kuns insluit. Verder is daar informele vryspel.

Selfde reëlings vir etes geld soos vir ’n gewone skooldag.

Ouers moet asseblief teenwoordigheid bevestig ter wille van aankope wat gedoen moet word.

Kleuterskool se program word by EarthKids aangebied en die Laerskool by die kerkterrein.

Tye: 06:45 – 17:30.

Vakansieprogramdatums 2017:

Vr 24 Feb & Ma 27 Feb

Di 18 Apr – Wo 26 Apr

Ma 7 Aug – Vry 25 Aug

Vry 8 Des – Vr 15 Des

Ons moedig al ons leerlinge aan om by buite-muurse aktiwtieite betrokke te wees. Ten einde sinvolle akademiese ontwikkeling te toon, is emosionele-sowel as fisiese ontwikkeling van kardinale belang vir die kind. Een sportaktiwiteit regdeur die jaar is verpligtend vir alle leerlinge vanaf graad 1. ’n Kind wat in alle fasette van die lewe ontwikkel, ontwikkel ’n gebalanseerde leefstyl.

Die kleuterskoolleerlinge doen ’n kinderkinetikaprogram regdeur die jaar. Ons bied self vanaf gr 0 atletiek, algemene sportvaardighede en hokkie aan.

Kontak gerus die volgende verskaffers vir aktiwiteite nie deur ons skoolfonds gedek nie, hoewel ons graag help om dit te koördineer:

 

Alle ouderdomme (kleuterskool en laerskool)

Ons het sekere toelatingsvereistes, kontak ons gerus vir meer inligting. Neem kennis dat Midrand Afrikaanse Akademie NIE spesialiseer in remediërende onderwys nie. Die persepsie bestaan dat klein klasse outomaties remediërend van aard is. Dit is alles behalwe waar. Indien u kind uitvalle toon wat spesialis aandag benodig, verwys ons u graag na remediërende skole waarvan ons bewus is.

Vir dekades het die ou Halfweghuis ʼn parallelmediumskool gehad en was dit ʼn landelike gemeenskap. In 2002 sluit die Afrikaanse opsie en van toe af verklein die Afrikaanse gemeenskap radikaal.

 

In September 2012 kom die drie Afrikaanse Kerke bymekaar en sluit ʼn vennootskap om Midrand Afrikaanse Akademie te begin in die konsistorie van die NG Kerk in Kerkstraat 50. Ons begin met twee kinders en eindig 2013 met agt kinders en drie personeel. In 2014 begin ons met ongeveer twintig leerders en ʼn personeel van ses. Die skool skuif vir groter toeganklikheid na die gesamentlike perseel van die Gereformeerde en Hervormde Kerk toe in 10de Straat.

 

Ons skool se filosofie:

 • Die Woord van God is ons basis:
 • Leerlinge word gelei en onderrig in die Woord van God ten einde hulself as Christene te kan verantwoord.
 • Die liefde van Christus is ons rigsnoer vir opvoeding.
 • Moedertaalonderrig is belangrik, hoewel Engels as besigheidstaal ook baie aandag geniet. Kinders wat egter nie Afrikaans as moedertaal het nie, word wel geakkommodeer en is baie welkom.
 • Ons personeel is ons heel grootste bate. Hulle word deur baie deeglike keuringsproses en induksieproses aangestel.
 • Skoolfooie sluit sover moontlik alles in om te verseker dat geen leerlinge uitgesluit word van aktiwiteite nie.
 • Leerlinge word geleer om verantwoordelikheid te aanvaar vir hul dade en besluite en die konsekwensies daarvan te hanteer.
 • ʼn Holistiese benadering word gevolg:
 • Ons streef na ʼn gebalanseerde en gesonde leefstyl.
 • Emosionele ontwikkeling is net so belangrik soos die fisiese, sosiale, intellektuele, etiese en godsdienstige.
 • Musiek is integraal deel van ons menswees.
 • Ons is lief vir ons planeet deur rentmeesters te wees van God se totale skepping.
 • Ons kweek verantwoordelike burgerskap.
 • Kreatiwiteit en die stimulering van sintuie gebeur deur wye blootstelling en belangstelling aan te moedig, veral deur spel en in die proses lekker vuil te word!
 • Buitemuurse aktiwiteite soos kuns, sport en kultuur is nie ekstra of opsioneel nie, maar deel van die leerplan en verpligtend, want vorming gebeur deur blootstelling.
 • Die familie en gesin is ruimtes wat ons koester, ook onderling.
 • Leerlinge word geëvalueer volgens hulle ontwikkelingsvlak. Hulle word dus op verskeie vlakke geëvalueer alvorens hulle na ʼn nuwe klas geskuif word. Ons moedig hulle aan om hul ontwikkelingspotensiaal ten volle te bereik en hulle word nie geforseer om ʼn ontwikkelingsfase vinnig af te handel ter wille van akademiese prestasie nie.
 • Ons herwin glas, plastiek, blik en papier by die skool: open-sky.co.za
 • Ons ondersteun waar ons kan met skenkings:
 • TOIBO Barmhartigheid
 • Bybelgenootskap in SA
 • Realeboga Skool vir Gestremdes in Mpumalanga
 • Shining Kids Kleuterskool in Olievenhoutbos
 • Midrand DBV
 • Animals in Distress, Midrand
 • Pittrack K9 gespesialiseerde beskermingseenheid teen renosterstroping
 • MAA ouers toon ondersteuning aan hul kinders en die skool:
 • U is die primêre opvoeders en u stel die voorbeeld van geloof.
 • U teken om tot 20 ure per jaar die skool uit te help waar moontlik deur byvoorbeeld op die ouerkomitee te dien en te help met allerlei reëlings, of bied ’n aktiwiteit aan wat kinders se lewens verbreed, bv. oom Kobus gesels Dinsdag oggende met ons kinders oor diere; tannie Ilse-Mari doen terapie met ons kinders met haar hond Gandalf op Donderdae. Kontak ons gerus indien u graag iets wil aanbied.
 • Kweek by u huis gesonde eetgewoontes.
 • Herwin by u huis.
 • Moedig u kind aan om nooit tou op te gooi nie, stel belang in wat hulle doen en geniet saam met hulle hul gawes van God.
 • Inkorporeer die MAA-filosofie in u eie lewens.
 • Respekteer alle personeel te alle tye en leer u kind om ook so te doen. Indien u ongelukkig is oor ’n aangeleentheid, maak ’n afspraak by die skoolhoof/beheerliggaamverteenwoordiger.
 • Stel ons skool aan potensiële ouers in die gemeenskap bekend.
 • Maak haalbare voorstelle – ons waardeer dit!
 • Bring asseblief ou papier vir ons – ons gebruik dit sommer vinnig op.
 • Praat u moedertaal met u kind en moet nie tale meng nie.
 • Lees, lees en nogmaals lees vir u kind.
 • Laat hul so min as moontlik TV-kyk, want speel en lees is beter stimulasie.