LAERSKOOL

LAERSKOOL

Jou kind sal sy geleerdheid nog by die skool agterlaat; sy opvoeding sal hom vergesel tot in die graf.

C.J. Langenhoven

Departementele Registrasie

  • Ons is geregistreer by die Gautengse Departement van Onderwys.
  • Ons registrasienommer is: JE 700400861

Kurrikulum:

  • Ons volg die nasionale kurrikulum soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys.
  • Vir meer inligting oor die kurrikulum, gaan gerus na:

http://www.education.gov.za/Curriculum/CurriculumAssessmentPolicyStatements(CAPS).aspx

Skooltye:

  • Grondslagfase: 07:30 – 13:00
  • Intermediêre fase: 07:30 – 13:45
  • Voldag: 06:45 – 17:30

 

 Kontak ons gerus vir verdere navrae